/ / Civilinės inžinieriaus darbo aprašymas

Pilotinio inžinieriaus darbo aprašymas

Darbo aprašymas inžinierius statybininkasdaroma prielaida, kad ši pozicija taps žmogumi, kuris ne tik žino savo pareigų teoriją, bet turi praktiką šiuo klausimu. Joje nurodomi profesionalo pareigos, įskaitant visus dalykus, į kuriuos jis turi atsižvelgti savo darbe. Ši pozicija yra gana atsakinga. Žinoma, lyginant atsakomybės lygį įvairiose srityse yra kvaila, tačiau statybininkai daro įtaką ateičiai. Apie tai, kaip teisingai pastatys pastatą, priklauso ne tik nuo projekto sėkmės, bet ir nuo žmonių saugumo.

Bendrosios nuostatos

Jei apsvarstyti vyr. Inžinieriaus postąstatyba, bet tai yra vadovaujantis personalas, paskirtas ir pašalinamas iš pareigų tik visos įmonės vadovo įsakymu. Statytojo vyr. Inžinieriaus darbo aprašymas daro prielaidą, kad jis yra tiesiogiai pavaldesnis aukštesniojo vadovybei. Jo nebuvimu darbo vietoje jo pareigas atlieka nustatyta tvarka paskirtas pavaduotojas.

darbo aprašymas inžinierius statybininkas

Norint gauti šį pranešimą, jums reikiaturėti aukštąjį išsilavinimą, profesionalų linkę šia kryptimi. Arba galite gauti aukštąjį techninį išsilavinimą. Be to, taip pat būtina baigti papildomus kursus arba profesinę kvalifikaciją persikvalifikuoti šioje srityje. Paprastai darbdaviai reikalauja, kad profesinė statybos patirtis būtų ne trumpesnė kaip penkeri metai. Be to, civilinės inžinieriaus pareigų aprašymas reikalauja patvirtinimo, patvirtinančio jo sugebėjimą užimti šį postą.

Ką reikia žinoti

Darbuotojas, kuris kreipiasi dėl šios pozicijosprivalo žinoti šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sektoriaus įmonių veiklą. Jis taip pat turi suprasti organizacijos, kurioje jis dirba, profilį, specializacijos kryptį ir jos struktūros ypatumus. Jis turi suprasti visas technines ir ekonomines plėtros perspektyvas. Suprasti gamybos įrenginių mastą ir galimybes. Žinokite organizacijos atliekamo technologinio darbo pagrindus.

darbo aprašymas inžinieriaus inžinieriaus statybininko pavyzdys

Pranešėjo darbo aprašymasInžinierius-statybininkas daro prielaidą, kad jis turi žinoti statybos planus, atlikto darbo technologiją ir būdus, statybų normas ir taisykles. Atlikti ir laikytis darbo organizavimo reikalavimų statybos objektų gamybos metu. Jo pareigos apima žinojimą apie finansavimo tvarką ir naujų investicijų pritraukimą. Jis turėtų žinoti, kada rengiami projekto įvertinimai ir kiti techniniai dokumentai, ir kaip jis formalizuojamas. Šis darbuotojas privalo tvarkyti savo veiklą ir pateikti ataskaitą apie organizacijos veiklą.

statybininko vyr. inžinieriaus darbo aprašymas

Be to, inžinieriaus darbo aprašymasstatytojas Rusijos Federacijoje prisiima savo žinias apie ekonominių ir finansinių sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką. Jis turi žinoti ir sugebėti analizuoti konkurentų mokslo ir technologijų pasiekimus bei patirtį. Jam reikalingos žinios apie ekonomiką, gamybos organizavimą, darbo veiklą ir darbuotojų valdymą. Įeinant į darbą ir atliekant savo pareigas, jis privalo laikytis darbo saugos, pramoninės sanitarijos, saugos, priešgaisrinės apsaugos standartų, taip pat darbo organizavimo taisyklių.

Kas vadovaujasi

Savo veikloje - statybos inžinieriusturi teisę vadovautis teisės aktais, organizacijos, kurioje jis dirba, chartija, organizacijos tvarkos taisykles ir kitus jo turimus teisės aktus. Jis taip pat gali vadovautis civilinės inžinieriaus darbo aprašymu, kurio pavyzdžiu jis turi, ir užsakymus iš aukštesniojo vadovo.

Atsakomybė

Atsakingas už vyriausiasis statybos inžinieriusapima įmonės darbuotojo darbo kokybę, taip pat tikslingą ir racionalų organizacijos išteklių naudojimą. Jis turėtų vadovauti darbui, kurio tikslas - pagerinti arba sumažinti projektavimo ir apžiūros darbų išlaidas, modernizuoti ir optimizuoti gamybą, prižiūrėti pažangesnių statybos metodų įgyvendinimą. Be to, jis yra atsakingas už darbuotojų darbo kokybės gerinimą ir projekte numatyto laiko mažinimą.

statybos inžinieriaus darbo aprašymas

Statybininko inžinieriaus darbo aprašymasįmonė mano, kad ji turėtų valdyti statybos planų, rekonstrukcijų ir kitų darbų, įskaitant įrenginio paleidimą, kūrimą ir tobulinimą. Ji turi parengti verslo planus techniniam pertvarkymui ir gamybos efektyvumo didinimui. Nustatykite, ar reikia finansuoti ir investuoti finansinius išteklius mašinų projektavimui, pirkimams ir kitiems kapitalo struktūrų įrengimo darbams.

Papildomos atsakomybės

Be kita ko, darbo aprašymasstatybos inžinierius statybininkas daro prielaidą, kad jis privalo imtis priemonių laiku sudaryti finansines ir verslo sutartis su rangovais, reikalingus projektavimo, statybos ir montavimo darbams atlikti. Jie reikalingi sandorių, susijusių su įrangos ir statybinių medžiagų pardavimu, įgyvendinimui. Jis kontroliuoja sutarties vykdymą rangovais, dalyvauja rengiant pretenzijas, jei darbas atliekamas netinkamai. Jo pareigos apima darbuotojų informavimą įprastą projektavimo įverčių ir kitų medžiagų, susijusių su statybvietėmis, kūrimu.

Jis kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, susijusių suaplinkos apsauga, projekto vykdymo laikas ir darbo kokybė, taip pat kiti teisės aktai ir aktai. Be to, turėtų susitarti dėl techninės priežiūros klausimų, susijusių su įrengimu, registravimu ir bandymu su atitinkamomis institucijomis.

darbo aprašymas inžinierius inžinierius Rusijoje

Statybininko inžinieriaus darbo aprašymenurodoma, kad jis turi kontroliuoti atliekų, išleistų statybai reikalingos įrangos ir medžiagų pirkimui. Jis taip pat tikrina, ar laikomasi šios įrangos ir medžiagų saugojimo ir išsaugojimo taisyklių. Jis patikrina atsisakytą objektą, jo priėmimą iš kliento ir pastato eksploatavimą. Suteikia pagalbą diegiant naujus, patobulintus statybos metodus, kuriais siekiama sumažinti laiką ir sumažinti planuojamo darbo išlaidas.

Teises

Pagrindinis statybininkas turi keletą teisių, būtent: jis gali duoti nurodymus savo pavaldiniams darbuotojams ir tarnyboms, jei šie uždaviniai susiję su jo tiesioginių pareigų vykdymu. Jis gali kontroliuoti planuojamo darbo ir užduočių vykdymą, patikrinti, ar vykdomi užsakymai, kuriuos jis davė organizacijos vienetams.

statybininko vyr. inžinieriaus darbo aprašymas

Jis turi teisę prašyti ir gauti dokumentus,kuri yra būtina jo tiesioginėms pareigoms vykdyti. Sprendžiant veiklos klausimus, jis gali įtraukti kitų organizacijų atstovus.

Atsakomybė

įmonės statytojo inžinieriaus darbo aprašymas

Už tai atsakingas statybos inžinieriusprojekto rezultatai ir jos kompetencijai priskiriamos gamybos veiklos efektyvumas. Jis yra atsakingas, jei jis nevykdo savo tiesioginių pareigų, arba jo pavaldūs darbuotojai to nedaro.

Tai gali būti atsakinga už tai, kadpateikė neteisingą informaciją apie įrenginio eksploatavimo etapą dėl to, kad nesilaikė užsakymų ir aukštesniojo vadovo įsakymų. Jis taip pat atsako, jei jis nesiėmė jokių priemonių, pastebėdamas gamybos pažeidimus. Toliau pateikiamas dokumento pavyzdys.

įmonės statytojo inžinieriaus darbo aprašymas

Išvada

Darbo aprašymas inžinierius statybininkasyra dokumentas, kurį pirmiausia turi tvarkyti profesionalas. Specialistas, priimantis šią poziciją, turi didelę atsakomybę ir privalo atlikti daugybę užduočių. Tačiau darbo sudėtingumas pateisinamas atsakomybe, kurią pati paima, ir darbo užmokesčio dydį.

</ p>>
Skaityti daugiau: