/ / Valstybės parama smulkaus verslo Rusijoje ir užsienyje

Valstybės parama smulkiajam verslui Rusijoje ir užsienyje

Užsienio šalyse yra valstybės paramasmulkus verslas yra svarbi nepriklausoma socialinės ir ekonominės politikos valdymo sistema. Tai egzistuoja dėl geriausių verslo vystymo sąlygų sukūrimo principo. Verslumo rėmimo koncepcija yra nacionaliniai ir visos Europos bendruomenės interesai, apibrėžti įmonių tikslus ir svarbius principus.

valstybės parama smulkiajam verslui
Valstybės parama smulkioms įmonėms leidžia mums nustatyti kai kurias kiekvienoje šalyje egzistuojančias savybes, atsisakant nacionalinių ypatybių.

1. Teisės aktai, kurie apibrėžia viešosios politikos tikslus ir reguliuoja verslo palaikymo klausimus. Čia taip pat pateikiamos valdymo organų užduotys ir funkcijos kartu su jų įgyvendinimo mechanizmu.

2. steigimas santykių valdžios institucijų įvairiais lygmenimis su asociacijų ir profesinių sąjungų, atstovaujančių darbdavių interesus, kad tilptų savo poziciją priimant sprendimus.

3. Racionalus atsakomybės paskirstymas tarp valdžios institucijų.

4. Valstybės parama smulkiajam verslui sukurta specializuotų vyriausybinių organizacijų ir įstaigų sistema, užtikrinanti visų užduočių vykdymą verslo skatinimo srityje.

5. Finansinė parama: asignavimų paskirstymas iš valstybės biudžeto, mokesčių lengvatos, kredito, finansų, draudimo įstaigų kūrimas.

valstybinė mažųjų įmonių paramos programa
Įmonių parama padeda pagreitintišalies ekonominę plėtrą, didinti gyventojų užimtumą ir užtikrinti sveiką konkurencingą aplinką. Šiuo tikslu kuriamos tikslinės programos, kuriomis remiamos verslumo skatinimas teikiant subsidijas, paskolas ir išmokas.

Valstybės parama smulkaus verslo Rusijojesudaro apie 20% aktyvių gyventojų (ekonomiškai), ty tris kartus mažiau nei Vakarų Europos šalyse. Tačiau dabartinė smulkiojo verslo forma kalba apie jos palankią plėtrą viešojo maitinimo ir prekybos srityje. Tai rodo, kad valstybės parama jaučiama pagrindinėse verslo šakose.

Verslumo plėtros bruožasRusija yra didžioji "šešėlių" erdvės dalis. Tai sudaro apie 40-50% realios verslo apyvartos. Ir tai reiškia, kad kai kurie iš išteklių, kurie galėtų būti panaudoti valstybės užduotims spręsti, "išlieka" kažkur pusėje.

Valstybinė mažųjų įmonių rėmimo programa turi keletą savybių.

valstybės parama smulkaus verslo Rusijoje

1. Sujungiant skirtingą veiklą toje pačioje organizacijoje, tai yra vieno produkto vystymosi modelio trūkumas.

2. Savarankiškos sistemos vystymasis.

3. Siekti savarankiškos veiklos, o užsienio organizacijos dažniausiai dirba frančizės ir subrangos sąlygomis.

Verslumas Rusijoje gali egzistuoti paslaugų sektoriuje arba bendradarbiaujant su didelėmis struktūromis. Šiose srityse įmanoma pasiekti didelį potencialą.

</ p>>
Skaityti daugiau: