/ / Socialiniai pokyčiai

Socialiniai pokyčiai

Visuomenėje dažniau nei ne,socialinė plėtra. Tai rodo bet kokį patobulinimą, kuris duoda teigiamų rezultatų. Tačiau yra ir socialinių pokyčių, kurie apskritai yra neutralūs. Jose nėra vertinimo komponento. Tai yra socialinė plėtra - tai tam tikri procesai, turintys teigiamą rezultatą. Pakeitimai yra gana neutralūs. Jie tiesiog įvyksta dėl bet kokių istorinių procesų.

Socialinius pokyčius galima suskirstyti įkeli lygiai. Apsvarstykite juos visus. Trumpalaikiai pokyčiai vyksta per trumpą laiką. Pvz., Tai gali būti organizacinis valdžios institucijų reorganizavimas. Ilgalaikiai pakeitimai reikalauja daug laiko jų įgyvendinimui. Pvz., Tai gali būti žmonių prigimties, normų ar tradicijų reorganizavimas.

Taip pat išskiriami daliniai socialiniai pokyčiai. Jų skiriamasis bruožas yra tas, kad jie veikia tik tam tikrus tikrovės segmentus. Pavyzdžiui, tai galėtų būti pramonės struktūros arba aukštojo mokslo sistemos struktūros restruktūrizavimas. Taip pat yra pokyčių, kurie daro įtaką daugumai visuomenės gyvenimo sričių.

Aptariami pokyčiaiapskritai, įvairias socialines institucijas. Visų pirma, grupės ir bendruomenės, tam tikri procesai, organizacijos. Socialiniai pokyčiai gali atsirasti tarpasmeninių santykių lygiu. Pavyzdžiui, pakeistos šeimos funkcijos ir struktūra. Perestroika taip pat gali vykti įvairių institucijų ir organizacijų lygiu. Pavyzdžiui, socialiniai pokyčiai gali paveikti švietimą ir mokslą. Reorganizavimas įvyksta mažų ir didelių grupių lygiu. Visų pirma keičiasi darbo klasės struktūra, atsiranda naujų socialinių grupių. Reorganizavimas gali vykti pasauliniu mastu. Pavyzdžiui, čia galite įtraukti grėsmes aplinkai, migracijos procesus.

Socialinius pokyčius galima suskirstyti į keturias kategorijas. Jie nustatomi pagal tai, kokia sritis pertvarkoma. Apsvarstykite visas keturias kategorijas.

Yra struktūrinių socialinių pokyčių. Pavyzdžiui, jie gali būti susiję su šeimos institucija. Tarpasmeniniai santykiai gali pereiti prie monogamijos arba daugiagimio, turintys daugybę vaikų arba turintys mažai vaikų. Perestroika taip pat gali būti susijusi su profesinėmis grupėmis, tauta, valdžios struktūra ir valdžia, visuomene. Tai apima pokyčius, turinčius įtakos mokslui, švietimo sistemai, religijai.

Reorganizavimas gali vykti bet kuriamesocialiniai procesai. Tai yra pokyčiai, susiję su santykiais tarp skirtingų visuomenių, individų, institucijų ir struktūrų. Pavyzdžiui, tai yra restruktūrizavimas lygybės, solidarumo, pavaldumo, tolerancijos ir kt. Srityse.

Funkciniai pakeitimai turi įtakos funkcijomsorganizacijos, sistemos ir institucijos. Taigi gali atsirasti naujų funkcijų arba pagerinti pirmąją. Paimkime paprastą pavyzdį. Ryšium su nauja Rusijos Federacijos konstitucija, teisėkūros ir vykdomosios valdžios funkcijos labai pasikeitė.

Perestroika taip pat veikia dvasines sritis. Visų pirma kolektyvinės ir individualios veiklos motyvacijos struktūra gali pasikeisti. Perestroika veikia vertybes, normas, tikslus, žmonių idealus. Pavyzdžiui, vykstant į rinkos ekonomiką, motyvacinė visuomenės struktūra labai pasikeitė. Veiksmų signalas yra asmeninių pinigų pelnas, praturtinimas, laipiojimas į karjerą. Tokie pokyčiai įtakoja didelių socialinių grupių mintis, vertybes, perspektyvas ir normas.

</ p>>
Skaityti daugiau: