/ / Valstybinio ekonomikos reguliavimo metodai

Ekonomikos valstybės reguliavimo metodai

Valstybė supranta savo ekonomines funkcijasper atitinkamą politikos sritį. Dažnai ekonominė politika nustatoma pagal vyriausybės reguliavimą. Todėl kartais kyla sunkumų aiškiai apibrėžiant, kas yra, ir kokie yra valstybės ekonomikos reguliavimo metodai.

Pagal valstybinio ekonomikos reguliavimo metodus, kaiptaisyklė supranta tiesioginį valstybės įtaką rinkos sąlygoms ir ūkio subjektų veikimui, kad būtų užtikrintos rinkos mechanizmo veikimui būtinos sąlygos. Valstybinis ekonomikos reguliavimas yra vienas iš ekonominės politikos komponentų. Tai daro poveikį 3 tarpusavyje susijusioms gamybos proceso dalims. Tai apima išteklių, gamybos ir finansų reguliavimą.

Valstybinio reguliavimo formos ir metodaivisų pirma, priklauso nuo tikslų, su kuriais susiduria valdymo organai. Be to, jų pasirinkimą įtakoja priemonės ir priemonės, kurias valstybė kontroliuoja vykdydama ekonominę politiką.

Įvairūs valstybės metodai ir priemonėsEkonomikos reguliavimas yra skirtas informuoti pagrindinius rinkos dalyvius apie dabartinę šalies ekonominio gyvenimo būklę ir jos plėtros perspektyvas, viešojo sektoriaus ekonomikos plėtros priemonių įgyvendinimą ir pagrindinių ekonominės politikos nuostatų, pagrįstų šiuo vystymosi etapu, pagrindimą.

Yra tiesioginiai valstybės reguliavimo būdaiekonomika ir netiesiogiai. Pirmieji yra susiję su administracinių priemonių, turinčių įtakos šalies ekonominiams santykiams, naudojimą. Joms būdinga galinga valstybės institucijų įtaka atitinkamų dalykų elgesiui ir jų reguliuojamiems santykiams.

Tai išreiškiama priimant vadybos dalykusteis ÷ s aktų formos sprendimai, teisiškai privalomi adresatams ir juose nurodyti tiesioginiai įsakymai atlikti reikalingus veiksmus. Naudojamas ne tik įtikinimas, bet ir prievarta. Tokie metodai apima verslo veiklos licencijavimą, jo subjektų valstybinę registraciją ir daugelį kitų.

Tiesioginiai metodai (administracinis reguliavimas) yra labai įvairūs. Jie apima

- leidimas atlikti tam tikrus veiksmus (licencijavimas);

- privalomos instrukcijos, kaip vykdyti veiksmus ar jų draudimą, taip pat jų registracija;

- apribojimų ir kvotų nustatymas;

- išduodant valstybės įsakymus;

- prievartos priemonių ir materialinių sankcijų taikymas;

- kontrolė ir priežiūra ir daugelis kitų.

Mokesčių sistema ir privaloma licencijavimas yra ypač svarbi verslo sektoriaus ir visos ekonomikos valstybinio reguliavimo priemonė.

Ekonomikos valstybės reguliavimo metodaiNetiesioginis pobūdis grindžiamas objektyviomis ekonominėmis įtakos šaltiniais. Ji vykdoma netiesiogiai, be atvirų jėgos įtakos valdymo organų daliai. Visų pirma, tai daroma sudarant sąlygas, kurios gali turėti įtakos tam tikro ekonominio elgesio motyvacijai (per paskatas, paskatas ir kt.). Šios lėšos visų pirma apima biudžeto ir pinigų politiką, kainodaros priemones, netiesioginį planavimą ir kt.

Visiškai visi valstybės metodaiekonominiam reguliavimui būdingi bendri (bendri) tikslai ir uždaviniai. Jie visada apsirengę būtina ir tinkama teisine ir teisine forma. Teisės reguliavimo priemonės apima tokias priemones kaip juridinis asmuo, sutartis, atsakomybė už nuosavybę ir kt.

</ p>>
Skaityti daugiau: