/ / Vyriausiasis inžinierius ir jo pareigos

Vyriausiasis inžinierius ir jo pareigos

Vyriausiasis inžinierius yra asmuo, be kurio jis negaliatsisakyti bet kokios techninės įmonės. Nuo jo darbo ir jo organizavimo priklauso nuo visos įmonės darbo, jos sėkmės ir pelno. Taigi pagrindinė inžinieriaus funkcija yra studijuoti tam tikros įmonės techninės plėtros kryptį. Be to, inžinierius užtikrina tinkamą techninio mokymo lygį, pagrįstą kitų įmonių geriausios praktikos pavyzdžiais ir turimais mokslo pasiekimais.

Vyriausiasis inžinierius: pareigos ir užduotys

Svarbiausios užduotys, su kuriomis susiduria vyriausiasis inžinierius:

- verslo plėtros techninės politikos ir krypties paaiškinimas;

- įmonės techninės rekonstravimo būdų nustatymas ir gaminio pertvarkymas;

- gamybos proceso perspektyvų ir lygio nustatymas;

- užtikrinti tinkamą įmonės techninio mokymo lygį ir nuolatinį tobulinimą;

- Veiksmai, susiję su darbo našumo didinimu, racionaliomis finansinėmis, materialinėmis ir darbo jėgos išteklių išlaidomis.

Vyriausiasis inžinierius taip pat teikia aukštąproduktų, paslaugų ir darbų kokybė, didelė konkurencija, produktų patikimumas ir ilgaamžiškumas. Jis kontroliuoja produktų atitiktį visiems galiojantiems standartams. Vyr. Inžinieriaus pareigos taip pat apima:

- tam tikrų priemonių, skirtų produktams gaminti, tobulinimo valdymas;

- gamybos proceso modernizavimas;

- išorės aplinkos, išteklių naudojimo ir techninės gamybos kultūros kontrolė.

Inžinierius organizuoja technikos tobulinimąplanai, atsižvelgiant į visas šiuolaikines technologijas ir pasaulinius standartus. Jis organizuoja naujovių diegimą gamybos procese ir kontroliuoja darbo sąlygas, profesines sanitarines sąlygas ir saugą. Vyriausiasis inžinierius yra atsakingas už techninių dokumentų ir brėžinių rengimą bei darbo su patentais išradimų derinimą.

Ką turėtų žinoti vyriausiasis inžinierius?

Visų pirma, asmuo, kuris užsiima tokiaPastaba turi žinoti visus su šia veikla susijusius įstatymus. Jis turi suprasti įmonės dokumentus ir organizacinius bei administracinius dokumentus, susijusius su kitomis organizacijomis, susijusiomis su įmone. Vyriausiasis inžinierius taip pat turėtų būti kompetentingas gamybos struktūroje ir aiškiai suprasti plėtros perspektyvas.

Kitas dalykas, kurį toks darbuotojas turėtų suprasti:

- gamybos technologija;

- verslo planų sudarymo ir pasirašymo taisyklės;

- gamybos valdymo metodai rinkos ekonomikoje;

- įvairių sutarčių įgyvendinimo ir rengimo taisyklės;

- gamybos, darbo ir valdymo organizacijos ekonomika;

- darbo įstatymų pagrindu;

- saugos taisyklės.

Žinoma, vyriausiasis inžinierius turi tam tikrų teisių. Jis turi teisę:

- naudoja įmonės informaciją, kad galėtų vykdyti savo tiesiogines pareigas ir veikti įmonės techninių tarnybų vardu;

- gauti informaciją apie gamybos pažangą;

- patikrinti bendrovės padalinių darbą techninio mokymo srityje;

- dalyvauti rengiant instrukcijas ir sutartis;

- pateikti gamybos padalinius įmonių padalinių vadovams;

- savarankiškai spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus;

- teikia direktoriui pasiūlymus dėl pavaldžiųjų darbų tobulinimo.

Vyriausiasis inžinierius yra atsakingas už jo tiesioginių pareigų nevykdymą, nes dažnai toks nevykdymas sukelia tam tikrą materialinę žalą.

</ p>>
Skaityti daugiau: